Fundacja Instytut Ochrony Zdrowia oraz Edumetriq oferują możliwość doskonalenia oraz certyfikacji kompetencji pracowników szpitala w obszarach najbardziej istotnych z punktu widzenia uzyskania kontraktu z NFZ, zgodności z przepisami prawa, wymaganiami certyfikacji ISO oraz standardami akredytacji Ministra Zdrowia. Certyfikacja kompetencji pracowników szpitala potwierdza faktyczne spełnienie wymagań jakości realizowanych świadczeń i bezpieczeństwa pacjentów.

Certyfikat może uzyskać szpital, którego pracownicy ukończą z pozytywnym wynikiem test kompetencji udostępniony przez Edumetriq i zatwierdzony przez Instytut Ochrony Zdrowia. Pracownicy szpitala mogą skorzystać z kursu przygotowawczego, który poprzedza certyfikację. Otrzymują również materiały dydaktyczne, dzięki którym mogą zdobyć potrzebną wiedzę.

Certyfikacja kompetencji to najbardziej zaawansowany i wiarygodny proces weryfikacji zgodności stanu faktycznego z wymaganiami formalnymi. Kompetencje pracowników, na które składają się wiedza, umiejętności i postawa w miejscu pracy, to zarówno podstawowy warunek jak również główna przeszkoda we wprowadzaniu wszelkich innowacji i usprawnień. Obserwacje dotyczące wdrażania programów doskonalenia jakości wskazują na lukę kompetencji jako główny czynnik ich sukcesu lub porażki. Nie jest tajemnicą, że wiele szpitali posiadających certyfikaty jakości, nie realizuje w praktyce zatwierdzonych standardów z powodu niewystarczających kompetencji pracowników.

Certyfikaty kompetencji pracowników dostępne są w następujących obszarach:

Certyfikat kompetencji pracowników to potwierdzenie praktycznej zdolności szpitala do zapewnienia wymagań objętych certyfikatami ISO i akredytacją Ministra Zdrowia.

Informacje na temat zasad i regulaminu certyfikacji można uzyskać w Edumetriq Akademii Ochrony Zdrowia – 698 101 798 lub kontakt@edumetriq.pl.