Edumetriq Akademia Ochrony Zdrowia specjalizuje się w dostarczaniu szkoleń dla instytucji i pracowników sektora ochrony zdrowia. Stworzyliśmy unikalne połączenie szkoleń tradycyjnych i e-learningu. Opracowane przez nas programy odpowiadają potrzebom wynikającym ze zmian systemowych, regulacji prawnych oraz wymagań instytucji certyfikujących i akredytujących. Nasze szkolenia to nie tylko poprawa kwalifikacji, ale także większe bezpieczeństwo personelu medycznego. Zarządzającym podmiotami leczniczymi oferujemy wsparcie procesu zarządzania kompetencjami.

E-learning umożliwia przeszkolenie wielu osób w krótkim czasie przy zachowaniu wysokiego poziomu merytorycznego i zaangażowania uczestników. Szkolenia tradycyjne umożliwiają bezpośredni kontakt z ekspertami i wymianę doświadczeń miedzy pracownikami różnych placówek. Prowadzone przez nas testy i egzaminy umożliwiają uczestnikom otrzymanie certyfikatu, a zarządzającym raportu o stanie kompetencji i przebiegu procesu stałego doskonalenia.

Oferta programów szkoleniowych Edumetriq to wyjątkowe połączenie starannie dobranej treści z nowoczesną i atrakcyjną formą oraz sprawdzonymi metodami nauczania. Dzięki szkoleniom Edumetriq personel spełnia wymagania formalne na poziomie znacznie powyżej oczekiwanego minimum.

Edumetriq Akademia Ochrony Zdrowia aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz poprawy systemu ochrony zdrowia w Polsce. Jesteśmy także realizatorem projektu „Test kompetencji kadry zarządzającej polskich szpitali”, który patronatem objęły takie instytucje jak:

  • Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
  • Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
  • Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych
  • Polska Federacja Szpitali.

Edumetriq współpracuje z Ministerstwem Zdrowia realizując zadania w ramach Narodowego Programu Zdrowia.

Zapraszamy do współpracy.