Zespół Edumetriq ma duże doświadczenie w pozyskiwaniu środków na szkolenia z funduszy UE. Oferujemy Państwu współpracę na etapie opracowania wniosku o dotację a także na etapie realizacji i rozliczenia projektu. Występujemy również w roli partnera lub podwykonawcy odpowiedzialnego za rekrutację uczestników, organizację szkoleń, przygotowanie i dostawę podręczników oraz obsługę procesu e-learningu.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniach zapraszamy do kontaktu pod adresem kontakt@edumetriq.pl. Na życzenie prześlemy informacje o aktualnie realizowanych projektach.