NPZ_logo_RGB

 

Edumetriq zrealizował na zlecenie Ministerstwa Zdrowia zadanie w ramach Narodowego Programu Zdrowia polegające na opracowaniu skierowanego do pracowników POZ e-szkolenia Zdrowe odżywianie się i aktywność fizyczna.

Szkolenie zostało opracowane w wersji dla lekarzy, dla pielęgniarek i położnych oraz dla kadry kierowniczej POZ.