Edumetriq wspiera profesjonalne zarządzanie kompetencjami pracowników szpitala na potrzeby spełniania wymagań formalnych, ograniczenia ryzyka prowadzonej działalności oraz poprawy bezpieczeństwa pacjentów.