Publikacje specjalistyczne Edumetriq

Ordynowanie leków i wypisywanie recept

„Treści przewodnika stanowią kompletny materiał niezbędny do samodzielnego uczenia się i wykorzystywania w praktyce przez środowisko pielęgniarek i położnych. Przewodnik wychodzi naprzeciw  potrzebom środowiska, zawiera niezbędną wiedzę istotną w praktyce zawodowej każdej pielęgniarki i położnej.”

Prof. dr hab. Irena Wrońska, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Dziekan Wydziału Nauk
o Zdrowiu, Przewodnicząca Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek
i Położnych (fragment recenzji)

„Z pewnością jest to publikacja, która powinna znaleźć się w każdej podręcznej biblioteczce czynnej zawodowo pielęgniarki i położnej.”

Dr n. o zdr. Mariola Rybka, Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa  przewlekle chorych i niepełnosprawnych (fragment recenzji)

Książka zawiera 256 stron. Oprawa miękka, foliowana. Cena 79,80. Wysyłka gratis,
w ciągu 48 godzin od zaksięgowania wpłaty.

Pielęgniarstwo geriatryczne

„Treści poszczególnych rozdziałów w sposób wszechstronny
i komplementarny poruszają najistotniejsze zagadnienia z zakresu geriatrii i pielęgniarstwa geriatrycznego.  Jestem przekonana, że publikacja ta wzbogaci i uzupełni literaturę medyczną w tym zakresie i będzie przydatna zarówno w kształceniu przeddyplomowym jak i podyplomowym.”

Prof. dr hab. Kornelia Kędziora-Kornatowska, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum w Bydgoszczy, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie geriatrii

„Treść książki uwzględnia aktualną wiedzę z dziedziny geriatrii, pielęgniarstwa geriatrycznego i rehabilitacji
geriatrycznej.”

Prof. nadzw. UJ dr hab. Maria Kózka, Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagielloskiego Collegium Medicum, Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa

Książka zawiera 505 stron. Oprawa miękka, foliowana. Cena 126,00. Wysyłka gratis,
w ciągu 48 godzin od zaksięgowania wpłaty.

Zamówienie

Książka „Ordynacja leków i wypisywanie recept – przewodnik dla pielęgniarek i położnych”

Liczba egzemplarzy x 79,80 (brutto) =

Książka „Pielęgniarstwo geriatryczne”

Liczba egzemplarzy x 126,00 (brutto) =

Uwaga: Realizujemy wyłącznie zamówienia dla firm w oparciu o fakturę VAT (także przy zakupie 1 egz.). Osoby fizyczne kupujące książki prywatnie zapraszamy do księgarni internetowych.

Należność należy uregulować przelewem na konto:
Edumetriq Sp. z o.o. Alior Bank
61 2490 0005 0000 4530 2496 0867
Tytuł przelewu: Zamówienie publikacje Edumetriq

Książki zostaną wysłane w ciągu 48 godzin od zaksięgowania wpłaty na rachunek Edumetriq.

Zamawiający:

Nazwa firmy

Adres: miasto, kod, ulica

NIP do faktury VAT:

Proszę o dostarczenie faktury proforma za pośrednictwem poczty elektronicznej:

E-mail

Telefon kontaktowy

Uwagi: