Badanie zostało zrealizowane przez Edumetriq przy wykorzystaniu narzędzi internetowych e-badanie w okresie czerwiec-wrzesień 2015 roku.

Celem badania była ocena poziomu kompetencji kierowniczych kadry zarządzającej polskimi szpitalami. Inicjatorzy badania uznali, że kompetencje kierownicze, kluczowe dla rezultatów uzyskiwanych przez każde przedsiębiorstwo, również w przypadku szpitali mogą istotnie wpływać na uzyskiwane wyniki, zarówno finansowe jak i medyczne. Zespół badawczy miał również na uwadze potrzebę merytorycznego wsparcia projektów zakładających rozwój kapitału ludzkiego z wykorzystaniem środków dostępnych w perspektywie finansowej 2015-2020.

Projekt zyskał patronat i wsparcie następujących instytucji:

 • Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (pierwsza prezentacja założeń projektu miała miejsce w trakcie XIX konferencji CMJ w Krakowie 26 V 2015 r.)
 • Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego
 • Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych
 • Polska Federacja Szpitali
 • Fundacja Instytut Studiów Wschodnich (prezentacja wyników projektu odbyła się w ramach Forum Ochrony Zdrowia XXV Forum Ekonomicznego w dniu 10 IX 2015 r.)
 • Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Oceny dokonano w trzech głównych obszarach kompetencji, wybranych m.in. pod kątem możliwości porównania wyników testu z wynikami analogicznych testów realizowanych z udziałem przedsiębiorstw innych branż. Badane kompetencje to:

 • Komunikacja interpersonalna
 • Motywowanie
 • Kierowanie zespołem

Pobierz prezentację Forum Ekonomiczne w Krynicy 10 września 2015 r.

W celu uzyskania wglądu w przykładowy raport z badania prosimy o kontakt: kontakt@edumetriq.pl, 698 101 798